Pretlettertjes Privacy Verklaring

1. Inleiding. 

In deze privacy verklaring hebben wij van Pretlettertjes zo zorgvuldig mogelijk beschreven de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. In onderstaande verklaring wordt uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen en waarvoor ofwel voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring voldoet aan de huidige wetgeving (VGA e.d.) maar kan overheidswege soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

In deze verklaring hebben wij naast de privacy ook de Cookie verklaring opgenomen. Deze cookie verklaring geeft weer hoe het met de cookie instellingen is geregeld.

Deze Privacy en Cookie verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Pretlettertjes.

2. Bedrijfsomschrijving. 

Je leest op dit moment de privacy en cookie verklaring van Pretlettertjes. Pretlettertjes is een online website waar peuters kunnen spelen, leren en ontdekken. Samen met het Youtube-kanaal wordt spelenderwijs veel educatief beeld- en filmmateriaal beschikbaar gesteld, waar peuters van kunnen leren. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Pretlettertjes verzameld worden, denk aan abonnementen, nieuwsbrieven of via de shop. Deze verklaring geeft aan hoe met jouw gegevens wordt omgegaan, maar ook wat jouw wensen zouden kunnen zijn rondom jouw gegevens. Mocht je het niet prettig vinden hoe er met je gegevens wordt omgegaan, neem dan gerust contact op met ons. Je kunt ons bereiken op: contact@pretlettertjes.nl 

3. Doel gegevens. 

Er worden door Pretlettertjes persoonsgegevens verzameld. Hier zit een doel achter, welke wij hieronder hebben weergegeven, zodat duidelijk is waarom wij jouw gegevens verzamelen.

 1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 2. Om te factureren wanneer er een betaalde dienst of product door jou is afgenomen. En daarnaast voor de belastingdienst mocht deze vragen hebben over de administratie
 3. Om nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten of (al dan niet elektronische) boodschappen te versturen. Om je op de hoogte te houden van onze producten en diensten, dit kan zijn zoals ook hierboven aangeven voor enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. 
 4. Het kan ook zijn dat het gebruikt wordt om informatie door jou te plaatsen, zoals reacties op onze website, maar denk ook aan social media, waar je op in dient te loggen en waardoor deze informatie tevens gedeeld wordt met andere gebruikers.
 5. Om u gerichte advertenties te tonen. Maar ook om de website te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren. Dit zou Pretlettertjes zelf kunnen doen, maar hier zou ook Google Analitics een rol in kunnen spelen. Ook bij Google Analytics blijven je gegevens anoniem en niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij wel aan informatie zoals de duur van je bezoek aan de website, of pagina’s die je veel bekijkt. Al deze gegevens worden allen verwerkt met jouw nadrukkelijke goedkeuring, dit kan ook middels een eventuele overeenkomst om zo in contact te komen met andere potentiële relaties en /of opdrachtnemers.
 6. Indien je hiertegen bezwaar hebt dan kunt je jouw gegevens laten blokkeren. Ook kun je de verleende toestemming voor het gebruik van jouw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten van Pretlettertjes, intrekken.
 7. Pretlettertjes heeft naast de website ook het Youtube-kanaal, Pretlettertjes.tv, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, mail e.d. Ook voor deze onderdelen kunnen gegevens worden uitgewisseld en / of gecombineerd. Bij gebruikmaking van deze interactieve diensten is het mogelijk dat er voor jou een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door jou reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. 
 

4. Ontvangers gegevens. 

Wat gebeurt er met jouw gegevens? Hoe, waar en bij wie worden deze opgeslagen en waarom? Deze vragen worden hier voor je beantwoord.

Pretlettertjes maakt gebruik van verschillende digitale sites / hulpmiddelen.

Zo worden nieuwsbrieven verstuurd vanuit bijv. Flodesk, wanneer je jezelf voor onze nieuwsbrief aanmeldt worden jouw gegevens om de nieuwsbrief te ontvangen opgeslagen op een lijst binnen bijv. Flodesk.

Bij Email gebeurt dit op onze hostingsite van Namehero. Op deze servers van Namehero worden de mails opgeslagen.

De website van Pretlettertjes is gemaakt in WordPress, ook deze partij beheert en slaat uw gegevens op wanneer u deze op onze site achterlaat.

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Pretlettertjes behoren, behoudens het navolgende. Jouw gegevens kunnen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Pretlettertjes worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door jou besteld product). In een dergelijk geval worden jouw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). 

Pretlettertjes kan niet-elektronische gegevens, zoals NAW-gegevens, voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen, verstrekken aan zorgvuldig door Pretlettertjes geselecteerde derden. Tevens kan Pretlettertjes persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Pretlettertjes aan jou, op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) jouw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting

Pretlettertjes kan jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Pretlettertjes zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Pretlettertjes jouw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Pretlettertjes ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Pretlettertjes jouw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met jouw belangen.

Pretlettertjes kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals jouw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien je Pretlettertjes daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je jouw gegevens laten blokkeren. Ook kun je een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In beide gevallen kun je een e-mail sturen  contact@pretlettertjes.nl

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die bij het eerste bezoek aan onze website op je eigen computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Deze zorgen ervoor dat onze website op de bedoelde wijze functioneert en ook jouw voorkeursinstellingen onthoudt. Instellingen qua cookies kun je zelf in je internetbrowser aanpassen. De cookies van Pretlettertjes hebben het doel jouw gebruiksgemak en website bezoek zo optimaal mogelijk te maken.

Cookies zijn tevens bedoeld voor het analyseren van het gebruik van de website van Pretlettertjes. Dit heeft geen invloed op jouw privacy. Zo zijn er tevens tracking cookies en affiliate cookies. Deze hebben te maken met marketing en dus reclame van adverteerders.

Tracking cookies zijn cookies welke  adverteerder op onze website kunnen gebruiken zodat zij op een andere website welke jij bezoekt ook een zelfde soort reclame kunnen tonen aan je en wordt dus naar jouw behoefte afgestemd.

Affiliate cookies hebben te maken met betaalde advertenties. Advertenties op onze site kunnen voorzien zijn van een affiliate link. Hier zijn dan afspraken over gemaakt dat wanneer jij de advertentie aan klikt of op de site van de adverteerder iets koopt dat wij mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen. Hier merk je als bezoeker / gebruiker niets van en heeft dus niets van doen met jouw privacy. Deze cookies zijn namelijk zoveel mogelijk anoniem, worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen naar hun eigen privacybeleid. Pretlettertjes maakt hier geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

Wij zouden bij Pretlettertjes gebruik kunnen maken van Google Analitcs. Hiermee kunnen wij d.m.v. rapportages inzicht krijgen over hoe gebruikers onze site bezoeken. Hiervoor wordt via onze website een cookie geplaatst van het Americkanse bedrijf Google. Google kan deze informatie aan derden verstekken. Invloed hebben wij hier niet op. Om hier gebruik van te kunnen maken hebben wij Google dit toegestaan, maar alleen als jij hiervoor toestemming hebt gegevens via onze website. Google gaat passend om met de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor zijn zij aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Onder artikel 3 g. hebben wij de social media kanalen reeds gemeld. Ook deze partijen maken gebruik van cookies. Voor deze sites / apps hebben deze verschillende platformen hun eigen privacy verklaring. Wij hebben als Pretlettertjes hier verder geen invloed op. De meeste social media kanalen zijn net als Google aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wat ook hier inhoudt dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

5. Opslag periode. 

Jouw gegevens worden bewaard door Pretlettertjes. Hoe lang wij je gegevens bewaren is afhankelijk van de het onderdeel en de eventuele wettelijke termijnen. Hieronder een overzicht van de bewaartermijnen.

 1. Nieuwsbrief; Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in bijv. Flodesk. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Uitschrijven kun je zelf doen wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrief. 
 2. Factuur; Jouw naam en adres welke op de factuur staan vermeld worden voor de belastingdienst 7 jaar bewaard.
 3. Telefoonnummer: deze zal tot 1 jaar nadat je bij ons iets gekocht hebt worden bewaard. En zal indien van toepassing gebruikt worden om na te vragen hoe tevreden je bent geweest.
 4. Analytics; deze gegevens zijn anoniem en niet aan jouw persoonlijk verbonden en worden onbeperkt bewaard.

6. Rechten. 

Hieronder tref je een opsomming van de rechten die je als gebruiker hebt in het kader van de persoonsgegevens:

Recht op inzage: Ten alle tijden kun je jouw gegevens opvragen die bij Pretlettertjes zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit recht heb je. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Pretlettertjes. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

Recht op rectificatie: wanneer nu blijkt dat jouw gegevens niet kloppen of je gegevens zijn veranderd dan heb je ook dit recht om dit bij Pretlettertjes te laten rectificeren. Dit kan ook omtrent je gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief. 

Recht op overdracht: Mocht je niet tevreden zijn en over willen stappen naar een andere partij, dienst of website dan heb je het recht om de gegevens die bij Pretlettertjes zijn opgeslagen over te dragen naar een andere partij, dienst of website. Pretlettertjes dient hiervoor al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij, dienst of website.

Recht op het indienen van een klacht: Mocht je een klacht hebben, omdat je vindt dat Pretlettertjes niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, dan heb je het recht deze in te dienen bij https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

Recht op het stoppen van gebruik van gegevensgebruik: Je hebt het recht om het gebruik van je persoonsgegevens door Pretlettertjes te stoppen. Via contact@pretlettertjes.nl kun je dit aangeven. De mail dient dan wel voorzien te zijn van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

7. Verplichte gegevens. 

Het verwerken van je persoonsgegevens binnen Pretlettertjes heeft een commercieel belang, dit is een gerechtvaardigd belang. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van diensten of producten van Pretlettertjes via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Bij het aanmelden van de nieuwsbrief of bij het aanschaffen van artikelen vraagt Pretlettertjes om een minimaal aantal gegevens die verplicht zijn om aan te leveren. Zonder je e-mailadres kan Pretlettertjes je bijvoorbeeld geen nieuwsbrief versturen. En zonder je adres kunnen wij niet je bestelling op het juiste adres laten afleveren etc. Kortom wanneer deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Pretlettertjes de betreffende dienst / artikel niet aanbieden. Mocht het nodig zijn om jouw gegevens die jij hebt gedeeld met Pretlettertjes met andere partij, dienst of website (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Zoals ook hierboven vermeld behoudt Pretlettertjes zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Pretlettertjes dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Pretlettertjes te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. contact@pretlettertjes.nl

8. Beveiliging. 

Jouw gegevens worden alleen bewaard en beheerd in de eerder genoemde systemen en software. Er worden geen fysieke kopieën gemaakt. De persoonsgegevens die door Pretlettertjes of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een extra inlogcode welke gebruikt dient te worden tijdens het inlogproces. Ook de devices waar Pretlettertjes op werkt zijn ook vergrendeld met een eigen wachtwoord en/of vingerafdruk om de gegevens te beschermen. Het aantal devices die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde.  Zoals je kunt zien is de website van Pretlettertjes voorzien van een slotje voor de url. Dit houdt in dat de website middels een SSL certificaat privé en dus beveiligd is

 

 
 
Speciaal voor jou!
 
Pretlettertjes
BonusPRET 
 Vito's Voertuigen
Politieauto
 
Wordt gratis lid van onze Pretlettertjes Nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze allernieuwste filmpjes, krijg je leuke kortingen en doe je mee aan de exclusieve winacties. 
PS Wij houden ook niet van SPAM en beloven je emailadres veilig te houden.
Check snel je Inbox voor jouw download en vergeet niet in je SPAM-folder te kijken als je het niet kunt vinden.

 
 
Speciaal voor jou!
 
Pretlettertjes
BonusPRET 
 Dieren in de Nacht
 
Wordt gratis lid van onze Pretlettertjes Nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze allernieuwste filmpjes, krijg je leuke kortingen en doe je mee aan de exclusieve winacties. 
PS Wij houden ook niet van SPAM en beloven je emailadres veilig te houden.
Check snel je Inbox voor jouw download en vergeet niet in je SPAM-folder te kijken als je het niet kunt vinden.

 
 
Speciaal voor jou!
 
Pretlettertjes
BonusPRET 
 Kleuren Leren
 
Wordt gratis lid van onze Pretlettertjes Nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze allernieuwste filmpjes, krijg je leuke kortingen en doe je mee aan de exclusieve winacties. 
PS Wij houden ook niet van SPAM en beloven je emailadres veilig te houden.
Check snel je Inbox voor jouw download en vergeet niet in je SPAM-folder te kijken als je het niet kunt vinden.

 
 
Speciaal voor jou!
 
Pretlettertjes
BonusPRET 
 Zeedieren 2
 
Wordt gratis lid van onze Pretlettertjes Nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze allernieuwste filmpjes, krijg je leuke kortingen en doe je mee aan de exclusieve winacties. 
PS Wij houden ook niet van SPAM en beloven je emailadres veilig te houden.
Check snel je Inbox voor jouw download en vergeet niet in je SPAM-folder te kijken als je het niet kunt vinden.

 
 
Speciaal voor jou!
 
Pretlettertjes
BonusPRET 
 Dino's Tellen
 
Wordt gratis lid van onze Pretlettertjes Nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze allernieuwste filmpjes, krijg je leuke kortingen en doe je mee aan de exclusieve winacties. 
PS Wij houden ook niet van SPAM en beloven je emailadres veilig te houden.
Check snel je Inbox voor jouw download en vergeet niet in je SPAM-folder te kijken als je het niet kunt vinden.

 
 
Speciaal voor jou!
 
Pretlettertjes
BonusPRET 
 Dino Puzzels
 
Wordt gratis lid van onze Pretlettertjes Nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze allernieuwste filmpjes, krijg je leuke kortingen en doe je mee aan de exclusieve winacties. 
PS Wij houden ook niet van SPAM en beloven je emailadres veilig te houden.
Check snel je Inbox voor jouw download en vergeet niet in je SPAM-folder te kijken als je het niet kunt vinden.

 
 
Speciaal voor jou!
 
BonusPRET 
 Zintuigen Diploma
 
Wordt lid van onze Pretlettertjes Vriendjespost. Zo blijf je op de hoogte van onze allernieuwste filmpjes, krijg je leuke kortingen en doe je mee aan de exclusieve winacties. 
PS Wij houden ook niet van SPAM en beloven je emailadres veilig te houden.
Check snel je Inbox voor jouw download en vergeet niet in je SPAM-folder te kijken als je het niet kunt vinden.

 
PRETLETTERTJES
POST
Wordt lid van onze Pretlettertjes Vriendjespost. 
Zo blijf jij op de hoogte van de allernieuwste filmpjes, kan je meedoen met onze speciale winacties en krijg jij exclusieve actiekortingen.
 
PS Wij houden ook niet van SPAM en beloven je emailadres veilig te houden.
Gelukt! Ga snel naar je inbox voor jouw cadeautje!

Pretlettertjes - Kleuren Leren Nederlands - Auto's in de Wasstraat

Pretlettertjes - DierenPRET nr.2 - Tellen tot 20

Pretlettertjes - Dierengeluiden - Welk Dier hoort bij welk Geluid?

Je verlaat nu deze website

Je verlaat nu deze website

Je verlaat nu deze website

Je verlaat nu deze website

Je verlaat nu deze website